Kullanım şartları
          Genel
 1. Bu web sitesinin yapımı ve bakımı merkezi İstanbul, TÜRKİYE' de bulunan Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası'na aittir.
 2. Bu web sitesinin kullanımında aşağıdaki kullanma koşulları geçerlidir. Kullanma koşullarını uygun bulmadığınız taktirde, bu web sitesini kullanmamanız gerekir. Bu web sitesini kullanmanız, kullanma koşullarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası dilediği zamanlarda bu kullanma koşullarını değiştirebilir. Yeni kullanma koşulları o tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanır. Bu kullanma koşullarının değişip değişmediğini kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır.
          Yasal Sorumluluk Reddi
 1. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası'na, her ne türde olursa olsun, bu web sitesinin kullanımı, veya bu web sitesinin geçici olarak kullanılamaması sonucu ortaya çıkabilecek ya da ilgisi olan, doğrudan veya dolaylı her türlü zararla ilgili olarak sorumluluk kabuk etmeyecektir.
 2. Bu web sitesinin yapımı ve bakımında,azami gayret sarfedilecektir, ancak olası hatalar, eksiklikler ve/ya yanlışlıklar için her ne şekilde olursa olsun garanti verilmez, ve her ne şekilde olursa olsun asla mesuliyet kabul edilmez.
 3. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası aynı zamanda bu web sitesinin aralıksız işler durumda olacağını ve/veya bağlantılı server'ların her ne şekilde olursa olsun hatasız çalışacağını garanti etmez.
 4. Bu web sitesindeki bilgilerin kaynağı Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası veya üçüncü taraflardır. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası bu bilgilerin doğruluğuna ve/ya noksansızlığına dair herhangi bir garanti vermez ve sorumluluk kabul etmez.
 5. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası bu sitenin içerik ve bakımına devamlı özen göstermektedir. Buna rağmen burada sunulan bilgide hata ve/ya eksiklik olması imkan dahilindedir. Bu sayfada belirtilen bilgilerde baskı veya dizgi hatasindan mesul degiliz. Sayfadaki seyahat ve uçuş bilgileri önceden belirtilmeksizin her an değiştirilebilir. Bu sitede yayınlanan bilgide yanlış/eksiklik olması durumunda Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası, doğrudan veya dolaylı doğabilecek her türlü zararla ilgili olarak sorumlulu tutlamaz. Bu aynı zamanda elektronik olarak sunulan bilgi ve/ya teknik arızadan kaynaklabilecek zararlar için de geçerlidir. Bu sitede sunulan bilgi ve/ya hizmetler için kullanıcı hiç bir hak talep edemez ve kullanması kendi sorumluluğu dahilindedir.
         Bilgi mülkiyeti
 1. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası logosu ve "www.biletver.com" markası ile ilgili tüm haklar HAYAT TURİZM TAŞIMACILIK VE TİC.LTD.ŞTİ.' ne  aittir.
 2. Bu web sitesindeki bilgilerin her hakkı mahfuzdur. Sizin de kullanıcı olarak bu bilgiyi, sahibinin önceden yazılı izni olmaksızın dağıtmanız, satmanız, çoğaltmanız veya herhangi bir şekilde değiştirmeniz yasaktır.
 3. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası, üçüncü tarafların haklarının ihlali durumunda bilgiyi gizlemek ve web sitesinden bilgi kaldırmak hakkına sahiptir.
         Link'ler
 1. Ziyaretçilere kolaylık olması bakımından bu web sitesinde üçüncü şahısların mülkiyetinde ve/ya onlar tarafından işletilen web sitelerine ve/ya kaynaklara ait linkler bulunmaktadır.
 2. Her ne şekilde olursa olsun bunlarda verilen bilgi, hizmet ve/ya teslimatla ilgili olarak, ve aynı zamanda bu diğer web sitelerinin ve/ya kaynakların gizlilik haklarının ihlali veya ulaşılabilirliği ile ilgili hiç bir şekilde sorumlu ve/ya muhatap değiliz.
         Uygulanacak yasa
 1. Belirtilen kullanım koşullarının geçerli olduğu bu web sitesinin kullanımında Türkiye yasaları uygulanacaktır.
 2. Her ne şekilde olursa olsun bu web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası ile ilgili olarak oluşacak fikir ayrılıklarının çözülmesi, İstanbul'da bulunan yetkili hakimin kararına bırakılacaktır.