..:: Değerlerimiz ::..

Çalışma Değerleri

Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası Türkiye turizm sektörünün tüm alanlarında her yıl daha iyiye giderek çalışıyor, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olarak ilerlemeye devam ediyor.

Vizyonumuz

 • Turizm sektörünün tüm alanlarında her yıl daha iyiye giderek Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olmaktır.
 • Bunu; müşteri tatmini sağlayarak, sağlıklı gelişerek, evrensel kalite ve standartlarda ürünler ve hizmetler sunarak başaracağımıza inanıyoruz.

Hedeflerimiz

 • Kaliteli ürünler
 • Kazanan müşteriler
 • Güçlü ve güvenilir markalar
 • Başarılı bir şirket
 • Çalışanlarımıza daha iyi bir gelecek
 • İnsana, ülkemize, doğaya katkı

Yolumuz

 • Her başyan yeni bir günün, hayata yeni bir başlangıç olduğu inancı ile çalışmalıyız.
 • Kalite önceliğimizdir.
 • Temel politikamız sürekli iyileştirmedir.
 • Ülkemizde ve dünya pazarında başarılı olmalıyız.
 • Hızlı hareket etmeli ve istediğimiz sonuçları almalıyız.
 • Hedefleri belirlemeli ve kazanmalıyız.

Sloganımız

Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası olarak ,"Hayatınıza yenilikler katar..." sloganına yönelik çalışmalar yaparak ürün ve hizmetler sunmalıyız.

Hizmet Değerleri

 • Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası, tüm ürün ve hizmetlerin her adımında, “Müşteri memnuniyeti önce gelir.” prensibiyle hareket ediyor. En iyi kaliteye ve hizmete sahip destinasyonlarla hizmet etmek için tüm gücümüzle çalışmaktayız.
 • En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanları bünyesinde tutan ve yetkinliklerini sürekli geliştiren işletmelerin büyük bir rekabet gücü elde ettiğini biliyoruz.
 • Bir şirketin kalitesi, o şirketi oluşturan bireylerin kalitelerinin toplamıdır. Çalışanlarımızın her yönüyle nitelikli, her birinin görevi ve düzeyi itibariyle evrensel gelişmişlik standartlarına ulaşmış bireyler olduklarına inanıyoruz.
 • Çalışanlarımızın yüksek niteliklerini, gerek işlerini yaparken gerekse de toplum içinde her zaman göstermelerini istiyoruz.
 • Çalışanlar olarak şirketin hedeflerine ve yararlarına uygun olmayan ve bağımsız karar vermemizi engelleyen veya engelleyebilecek her türlü ilişki ve faaliyetten kaçınırız.

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

 • Birbirimiz ile olan ilişkilerimiz karşılıklı saygı, güven ve şirkete bağlılık esasına dayanır. Biz, çalışanlarımızın şirkete olan güçlü bağlılığı ve bu bağlılığın sağladığı başarı ile gurur duyuyoruz.
 • Çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmak için üstün çaba ve performans sergileyen takımın ayrılmaz parçalarıdır. İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, başarılı bir takımın üyeleri arasındaki ilişki gibi olmalıdır.

Müşterilerimizle İlişkilerimiz

 • Başarımızın müşterilerimizle olan dürüstlük, ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inanırız.
 • Müşterilerimizin beklentilerinin ve gereksinimlerinin ortak başarımız için önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, müşteri ve tüketici gereksinimlerini en iyi biçimde karşılamak için yüksek kalitede ve değerde hizmet sunmayı ilke edinmişizdir.
 • Müşterilerimizin hizmetlerimizin kalitesine olan güvenlerini sürdürmelerini sağlamakla sorumluyuz.
 • İş yaptığımız pazarlarda rekabet edebilmek için hizmetlerimizi mümkün olduğu kadar çok sayıda tüketiciye ulaşacak şekilde ve en verimli tarzda sunmaya çaba göstermeye devam etmeliyiz.
 • Müşteri şikayetlerinde tüketicilere derhal yardımcı olmak, sorunlarını çözmek ve memnuniyetlerini sağlamak en önemli ilkemizdir.

Tedarikçilerimizle İlişkilerimiz

İşle ilgili kararlarımızı liyakata göre veririz. Satın alma işlerinde amacımız devamlı ve güvenilir kaynaklar temin etmektir. Satın alma kararlarımız kalite, güvenilirlik, fiyat, zaman ve doğruluk gibi objektif kriterlere dayanır. Bize mal ve hizmet veren kişileri "iş ortağımız" olarak görür ve onlarla birlikte kazanma yolunu seçeriz.

Yasal İlişkilerimiz

Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası, çalışanlarından tüm yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili şirket iş yapma kurallarına uyumlu çalışmalarını beklemektedir. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası olarak politikamız, yasaların sadece sözüne değil, aynı zamanda ruhuna da uymaktır.

Toplumla İlişkilerimiz

 • İçinde yaşadığımız toplumun kültürüne, gelenek ve göreneklerine, haysiyet ve kişilik haklarına saygı gösteririz.
 • Biz her vatandaş gibi toplumumuzun sağlık, eğitim ve refahına katkıda bulunma sorumluluğumuz olduğuna inanırız. Hedefimiz, içinde yaşadığımız toplumun refahını yükseltmeye yönelik projelere olanaklarımız ölçüsünde destek olmaktır.

Çevre İle İlişkilerimiz

 • İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal bir öneme sahiptir. Çalışanlarımız şirketimizin faaliyette bulunduğu her yerde sağlık, güvenlik ve çevre konularındaki ilkeleri doğru uygulamakla yükümlüdür.
 • Çevre ile ilgili konulan işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görür, tesislerimizi yasalara ve toplumun kurallarına uygun ve güvenlik önlemlerinin alındığı bir şekilde işletmeye özen gösteririz.

..:: Çalışma İlkelerimiz ::..

Şirketimizle İlişkilerimiz

 • En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanları bünyesinde tutan ve yetkinliklerini sürekli geliştiren işletmelerin büyük bir rekabet gücü elde ettiğini biliyoruz.
 • Bir şirketin kalitesi, o şirketi oluşturan bireylerin kalitelerinin toplamıdır. Çalışanlarımızın her yönüyle nitelikli, her birinin görevi ve düzeyi itibariyle evrensel gelişmişlik standartlarına ulaşmış bireyler olduklarına inanıyoruz.
 • Çalışanlarımızın yüksek niteliklerini, gerek işlerini yaparken gerekse de toplum içinde her zaman göstermelerini istiyoruz.
 • Çalışanlar olarak şirketin hedeflerine ve yararlarına uygun olmayan ve bağımsız karar vermemizi engelleyen veya engelleyebilecek her türlü ilişki ve faaliyetten kaçınırız.

İş Arkadaşlarımızla İlişkilerimiz

 • Birbirimiz ile olan ilişkilerimiz karşılıklı saygı, güven ve şirkete bağlılık esasına dayanır. Biz, çalışanlarımızın şirkete olan güçlü bağlılığı ve bu bağlılığın sağladığı başarı ile gurur duyuyoruz.
 • Çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmak için üstün çaba ve performans sergileyen takımın ayrılmaz parçalarıdır. İş arkadaşlarınızla ilişkileriniz, başarılı bir takımın üyeleri arasındaki ilişki gibi olmalıdır.

Müşterilerimizle İlişkilerimiz

 • Başarımızın müşterilerimizle olan dürüstlük, ahlaki ve karşılıklı güvene dayalı olan ilişkilerimize bağlı olduğuna inanırız.
 • Müşterilerimizin beklentilerinin ve gereksinimlerinin ortak başarımız için önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle, müşteri ve tüketici gereksinimlerini en iyi biçimde karşılamak için yüksek kalitede ve değerde ürünler sağlamayı ilke edinmişizdir.
 • Müşterilerimizin ürünlerimizin kalitesine olan güvenlerini sürdürmelerini sağlamakla sorumluyuz.
 • İş yaptığımız pazarlarda rekabet edebilmek için ürünlerimizi mümkün olduğu kadar çok sayıda tüketiciye ulaşacak şekilde ve en verimli tarzda üretmeye çaba göstermeye devam etmeliyiz.
 • Müşteri şikayetlerinde tüketicilere derhal yardımcı olmak, sorunlarını çözmek ve memnuniyetlerini sağlamak en önemli ilkemizdir.

Tedarikçilerimizle İlişkilerimiz

İşle ilgili kararlarımızı liyakata göre veririz. Satın alma işlerinde amacımız devamlı ve güvenilir kaynaklar temin etmektir. Satın alma kararlarımız kalite, güvenilirlik, fiyat, zaman ve doğruluk gibi objektif kriterlere dayanır. Bize mal ve hizmet veren kişileri "iş ortağımız" olarak görür ve onlarla birlikte kazanma yolunu seçeriz.

Yasal İlişkilerimiz

Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası, çalışanlarından tüm yasalara ve faaliyetlerimizle ilgili şirket iş yapma kurallarına uyumlu çalışmalarını beklemektedir. Yeni Hayat Turizm & Seyahat Acentası olarak politikamız, yasaların sadece sözüne değil, aynı zamanda ruhuna da uymaktır.

Toplumla İlişkilerimiz

 • İçinde yaşadığımız toplumun kültürüne, gelenek ve göreneklerine, haysiyet ve kişilik haklarına saygı gösteririz.
 • Biz her vatandaş gibi toplumumuzun sağlık, eğitim ve refahına katkıda bulunma sorumluluğumuz olduğuna inanırız. Hedefimiz, içinde yaşadığımız toplumun refahını yükseltmeye yönelik projelere olanaklarımız ölçüsünde destek olmaktır.

Çevre İle İlişkilerimiz

İçinde yaşadığımız dünyayı korumak yaşamsal bir öneme sahiptir. Çalışanlarımız şirketimizin faaliyette bulunduğu her yerde sağlık, güvenlik ve çevre konularındaki ilkeleri doğru uygulamakla yükümlüdür.